Bjørn Storberget

Bjørn Storberget (født 5 cheap socks and underwear. juli 1921 i Langesund, død 29. september 1999) var en norsk forfatter og begynte i Postverket i 1938. I 1939 ble han postelev ved Langesund postkontor, og han utførte også tjeneste ved Larvik og Kristiansand S. Han avla Posteksamen i 1941. I 1942 ble han ansatt som førstepostfullmektig i Vadsø, og fra 1. januar 1947 ved Asker postkontor.

Storberget overtok redigeringen av bladet POST i 1956 i tillegg til sitt vanlige arbeid i Asker tall glass water bottle. Ved siden av redaktørjobben hadde Storberget også ansvaret for utadrettet informasjon, som å utarbeide brosjyrer og ivareta kontakten med pressen. Gradvis ble informasjonstjenesten eller Redaktørens kontor utbygd, og Storberget engasjerte seg bl.a. i frimerketjenesten.

Ved omorganiseringen av Postdirektoratet i 1974-1975 ble informasjons- og markedsfunksjonen styrket. En egen informasjonsseksjon, TI ble lagt under Trafikkavdelingen med Storberget som sjef. Til seksjonen lå et eget informasjonskontor TII, et salgskontor TIS og Filatelikontoret TIF. Under Filatelikontoret lå også Postmuseet og Postbiblioteket. I 1985 ble Informasjonskontoret lagt under markedsavdelingen MMI.

Storbergets interesser var bl.a. journalistikk football shirt online, han skrev noveller i ukepressen og fikk utgitt flere bøker. Og han var medlem av kretsstyret DnP og revisor, medlem av tjenestemannsutvalget samt kasserer i feriehjemstyret i Telemark krets av DnP.