Gunnar Holmgren (landshövding)

Nils Gunnar Holmgren, född 8 augusti 1957 i Vännäs församling, Västerbottens län är en svensk ämbetsman och landshövding i Västernorrlands län.

Efter att ha avslutat studierna vid Vasa tekniska gymnasium i Stockholm 1976 avlade Holmgren ekonomexamen och filosofie kandidatexamen 1982 samt ekonomie licentiatexamen 1992, allt vid Stockholms universitet. År 2009 blev han ekonomie doktor vid Åbo Akademi steel thermos flask.

Holmgren var generaldirektör på Försvarets Materielverk åren 2005–2012 efter att tidigare ha varit verksam som bland annat verkställande direktör för Svensk Försäkring och finansråd i Finansdepartementet. Holmgren har bland annat varit styrelseledamot och ordförande i placeringsutskottet i Skandia Liv. Holmgren har styrelseerfarenhet från SBAB, Kammarkollegiet, Verket för Högskoleservice sports water bottle sets, Hypoteksbanken m.fl. Holmgren har haft ett flertal statliga utredningsuppdrag och utreder för närvarande skyddet av våra vattentäkter.

Från 2012 till 30 mars 2015 var Gunnar Holmgren ståthållare på Stockholms slott. 1 april 2015 tillträdde han posten som landshövding i Västernorrlands län, ett förordnande på sex år, till och med 31 mars 2021. Gunnar Holmgren är gift med Ingrid Eiken Holmgren sedan 2017.