Hans Volckmar

Hans Clausen Volckmar (født 14. februar 1862 i Kristiansund, død 7. oktober 1915 i Vestre Aker) var en norsk lege og avisredaktør.

Han var sønn av Patrick Dall Volckmar (1827–1907) og Marianne Caroline Clausen (1835–1907). Faren var grosserer i familiebedriften Brødrene Volckmar som gikk konkurs i 1886. Broren Patrick Volckmar (1873–1955) var bankmann som grunnla Den norske Handelsbank på 1920-tallet.

Etter examen artium fra hjembyens latinskole i 1880 tok Hans såkalt anneneksamen i 1881 og ble cand.med. i 1889, hvorpå han reiste til USA og var lege i Brooklyn, en bydel i New York City med mye norske emigranter. Etter en tid som privatpraktiserende var han sykekasselege for to norske foreninger, og via disse sendt til Berlin for å studere tuberkulose og hudsykdommer i 1890 waterproof bag case. Volckmar var fra 1891 sjef ved skipsavdelingen av det norske diakonissesykehus i Brooklyn som Elizabeth Fedde (1850–1921) hadde etablert i 1883 (i dag Lutheran Medical Center). Samtidig var han fra 1897 fungerende redaktør for Northern times og fra 1898 til 1901 redaktør for Nordiske blade.

Det var i 1890 han der ble gift med Inga Mjøen (1866–1907) fra Gjøvik gård. De flyttet til Gjøvik i 1901 der hans fiolinspillende kone Inga i 1903 etablerte Gjøvik Symfoniorkester i 1903. Selv var han lege, delvis på Gjøvikbanen.

Etter å ha meldt seg ut av Venstre var han fra 1904 disponent og etterhvert redaktør i den nye avisen Velgeren (utgitt 1904 til 1984) som stod for Arbeiderdemokratene, et ikke-sosialistisk arbeider- og småbrukerparti. Avisen var nyss satt i gang av hans svoger Alf Mjøen (1869–1956) som var ordfører i Gjøvik stainless thermos bottle, samt sorenskriver Johan Castberg (1862–1926). I 1906 rykket han opp som innvalgt i byens formannskap.

Den 15. februar 1907 tiltråde han som redaktør i Venstre-avisa Dagbladet. Det var Ivar Tveit (1880–1952) som etterfulgte Volckmar i Velgeren. Faren til Hans døde den 26. februar 1907, så mora den 8. mars og kona Inga den 15. mai 1907. Det ble den 1. oktober 1915 kjent at han hadde fratrådt som redaktør grunnet hjertesykdom og rekonvalesens, for å bli etterfulgt av Einar Skavlan (1882–1954) toothpaste dispenser online india. Volckmar døde en uke senere på Diakonhjemmet Sykehus (etablert 1893). Han hadde da vært formann i Norsk presseforbund (etablert 1910) fra 1913 til sin død.