Skáld-Helga saga

Skáld-Helga saga («Sagaen om Helge Skald») er en tapt islendingesaga. Historien foregår i Island, Norge og Grønland i peroiden fra ca 1000 til 1050 og handler om Helgi Þórðarson som utvandrer til Grønland og var lovsigemann på Brattahlíð. Innholdet i sagaen er kjent fra 1300-tallskvadet Skáld-Helga rimur, og i vår tid er sagaen kjent gjennom…