Antiokos XI Epifanes

Antiokos XI Epifanes (født ukjent – død 92 f.Kr.) var en av de siste kongene av det fragmenterte hellenistiske Selevkideriket. Han var sønn av Antiokos VIII Grypos og hans ptolemeiske hustru Tryfaena.

Han var bror av Selevkos VI Epifanes og var selv en mindre deltager i borgerkrigene som skygget for de siste årene av det en gang som storstilte Selevkideriket, nå redusert til lokale dynastier i Syria. Som følge av hans brors nederlag i 95 f.Kr. overfor en annen bror, Antiokos X Eusebes, bestemte Antiokos XI Epifanes sammen med enda en bror, Filip I Filadelfos, å ta hevn. De beleiret byen Antiokia, men etter at dette hærtoktet feilet, ble Antiokos XI tvunget til å flykte. Da han forsøkte å krysse elven Orontes overskrevs på sin hest, forulykket han og druknet. Året var 92 f.Kr.


Selevkos I Nikator · Antiokos I Soter · Antiokos II Theos · Selevkos II Kallinikos · Selevkos III Keraunos · Antiokos III den store · Selevkos IV Filopator · Antiokos IV Epifanes · Antiokos V Eupator · Demetrios I Soter · Aleksander I Balas · Demetrios II Nikator · Antiokos VI Dionysos · Diodotos Tryfon · Antiokos VII Sidetes · Demetrios II Nikator · Aleksander II Zabinas · Kleopatra Thea · Selevkos V Filometor · Antiokos VIII Grypos · Antiokos IX Kyzikenos · Selevkos VI Epifanes · Antiokos X Eusebes · Demetrios III Eukairos · Antiokos XI Epifanes · Filip I Filadelfos · Antiokos XII Dionysos · Tigranes I av Armenia · Antiokos XIII Asiatikos · Filip II Filorhomaios · Selevkos VII Kybiosaktes