Nerecznica Villara

Dryopteris villarii Woyn. ex Schinz & Thell

Nerecznica Villara (Dryopteris mindshelkensis Pavlov ) – gatunek rośliny należący do rodziny nerecznicowatych.

Występuje w górach środkowej i południowej Europy (Alpy, Jura, Apeniny, Góry Dynarskie). W Polsce znajdowało się jedno tylko i jedyne w całych Karpatach oderwane stanowisko, oddalone o ponad 500 km od głównego zasięgu. Znajdowało się w Tatrach, w Wielkiej Świstówce, na wysokości 1360 m n.p.m. W 1997 r. stanowisko uległo zniszczeniu.

Bylina, hemikryptofit. Gatunek wysokogórski (oreofit). Występuje na wapiennych piargach. Zarodnie dojrzewają w sierpniu i wrześniu. Liczba chromosomów 2n=82.

Roślina umieszczona na Czerwonej liście roślin i grzybów Polski (2006) w grupie gatunków wymarłych i zaginionych na stanowiskach naturalnych (kategoria zagrożenia EW). W wydaniu z 2016 roku otrzymała kategorię REW (wymarły w stanie dzikim na obszarze Polski). Znajduje się także w Polskiej Czerwonej Księdze Roślin w kategorii EW.